Nyttige links

Undervisningsministeriet er en vigtig samarbejdspartner for bestyrelserne, og ministeriets hjemmeside har et særligt afsnit for Bestyrelse og ledelse under For institutioner www.uvm.dk . I samarbejde med bestyrelsesforeningerne på det regulerede område, herunder GBF, har de bl.a. udgivet : 

Bestyrelserne i front for kvaliteten.pdf

Andre nyttige redskaber:

Sammensætning af uddannelsesinstitutionernes bestyrelser.pdf

Kodeks godt bestyrelsesarbejde.pdf

Forretningsord for bestyrelser.pdf

Notat kammeradvokaten vedr. bestyrelse.pdf

Selvevaluering af bestyrelsens arbejde - GBF.pdf

 

Øvrige samarbejdspartnere:

Danske Gymnasier er en interesseorganisation for gymnasieskolerne. https://www.danskegymnasier.dk/ 

Private gymnasier har en kombineret bestyrelses- og skoleforening: Private Gymnasier og Studenterkurser, http://www.gymnasier.dk/

Gymnasierne udgør sammen med Erhvervsskolerne, Voksenuddannelsescentrene og Social- og sundhedsuddannelserne de danske ungdomsuddannelser. Nogle af uddannelserne har fælles sekretariater for deres lederforeninger og bestyrelsesforeninger. Se de relevante links her:

Erhvervsskolerne    www.danskeerhvervsskoler.dk

VUC   www.vuc.dk/lederforeningen/index.aspx

SOSU   www.sosu.dk      www.b-sosu.dk  

Mentorliste

- Bestyrelse

Se listen >>her