Nyttige links

Undervisningsministeriet er en vigtig samarbejdspartner for bestyrelserne, og ministeriets hjemmeside har et særligt afsnit for Bestyrelse og ledelse under For institutioner. www.uvm.dk 

Sammensætning af uddannelsesinstitutionernes bestyrelser.pdf

Kodeks godt bestyrelsesarbejde.pdf

Forretningsord for bestyrelser.pdf

Notat kammeradvokaten vedr. bestyrelse.pdf

Selvevaluering af bestyrelsens arbejde - GBF.pdf

Danske Gymnasier er en interesseorganisation for gymnasieskolerne. https://www.danskegymnasier.dk/ 

Private gymnasier har en kombineret bestyrelses- og skoleforening: Private Gymnasier og Studenterkurser, http://www.gymnasier.dk/

Gymnasierne udgør sammen med Erhvervsskolerne, Voksenuddannelsescentrene og Social- og sundhedsuddannelserne de danske ungdomsuddannelser. Nogle af uddannelserne har fælles sekretariater for deres lederforeninger og bestyrelsesforeninger. Se de relevante links her:

Erhvervsskolerne    www.danskeerhvervsskoler.dk

VUC   www.vuc.dk/lederforeningen/index.aspx

SOSU   www.sosu.dk      www.b-sosu.dk  

Mentorliste

- Bestyrelse

Se listen >>her