Nyttige links

Undervisningsministeriet er en vigtig samarbejdspartner for bestyrelserne, og ministeriets hjemmeside har et særligt afsnit for Bestyrelse og ledelse under For institutioner. www.uvm.dk 

Rekruttering af ledere - en håndbog

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde  - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Forretningsorden for bestyrelsen

Danske Gymnasier er medlemsorganisation for rektorerne. www.danskegymnasier.dk 

Private gymnasier har en kombineret bestyrelses- og skoleforening: Private Gymnasier og Studenterkurser, http://www.gymnasier.dk/

Gymnasierne udgør sammen med Erhvervsskolerne, Voksenuddannelsescentrene og Social- og sundhedsuddannelserne de danske ungdomsuddannelser. Nogle af uddannelserne har fælles sekretariater for deres lederforeninger og bestyrelsesforeninger. Se de relevante links her:

Erhvervsskolerne    www.danskeerhvervsskoler.dk

VUC   www.vuc.dk/lederforeningen/index.aspx

SOSU   www.sosu.dk      www.b-sosu.dk  

Mentorliste

- Bestyrelse

Se listen >>her