OK18 - Cheflønaftalen

- Bestyrelse, info, lovgivning

De centrale overenskomstparter har tiltrådt OK18 og med den en ny chefaftale, med ikrafttræden pr. 1. januar 2019.

Herunder findes alle relevante dokumenter vedrørende OK18:

 Cirkulære af 28. juni 2019 om aftale om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område (Modst. nr. 045-19).pdf

MEDST - Vejledning om chefaftalen.pdf

Forvaltning af chefaftalen fra OK18_version 2.0.pdf

Vejledende retningslinjer for brugen af resultatkontrakt og bonus.pdf Vejledning om lønrammeindplacering af øvrige ledere.pdf

 Skema til teknisk indplacering af chefer - STUK.docx  

Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt.pdf

  

 

 

Samt Undervisningsministeriets

Følgeskrivelse til bestyrelsesformanden.docx Følgeskrivelse til øverste chef.pdf

 

Der er også en ny vejledning om åremål på vej. Den er p.t  under revision i STUK og Moderniseringsstyrelsen.  

  

Skabeloner til ansættelse at rektor og øvrige ledere finde her: 

Ansættelsesbrev - Skabelon (øverste leder) 2019 - version 1.3.pdf

Ansættelsesbrev - Skabelon (øvrige ledere) 2019 - version 1.1.pdf

  

Her finder du GBF's  forslag overordnede principper for lønpolitik for ledelsesgruppen: 

GBFs forslag til en lønpolitik for stx-institutioner.pdf