Kurser

Bestyrelsesarbejdet i teori og praksis

Pris per deltager : 500 kr

Seminar for de nye bestyrelser

Formål og indhold

Gymnasiebestyrelsernes fire-årige funktionsperiode er udløbet, og der er udpeget nye medlemmer til bestyrelserne for den kommende periode.


Gymnasiernes Bestyrelsesforening og Danske Gymnasier udbyder derfor i samarbejde kurser for bestyrelserne – ét i Jylland og ét på Sjælland.

 

På kurset sætter vi fokus på følgende:

  • Retsgrundlag for bestyrelsesarbejdet og de økonomiske vilkår for selvejende institutioner
  • Bestyrelsernes opgaver, roller og samarbejde med den daglige ledelse
  • Samarbejde med lokalsamfundet

Formålet med dette kursus er at klæde bestyrelserne på til bestyrelsesarbejdet i lyset af gældende regler og politiske udfordringer.

Målgruppe

Kurset henvender sig til bestyrelsernes formandskab, rektor og eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer.

Kurset giver dig

INDSIGT
Kurset giver dig indsigt i bestyrelsesarbejdet herunder bestyrelsens opgaver, økonomiske forhold, lovgivningen på området mv. På kurset vil Undervisningsministeriet bl.a. holde oplæg om selvejende institutioner, samspillet med ministeriet og det dialogbaserede tilsyn. Moderniseringsstyrelsen vil bl.a. orientere om den nye statslige lederaftale, som ledere i gymnasiet skal ansættes efter fra 1. januar 2019 og erfarne bestyrelsesformænd og rektorer vil via cases dele erfaringer, faldgruber og gode råd. Endeligt program tilsendes ca. en uge før kurset.

 

REDSKABER
Kurset understøtter dit arbejde i gymnasiebestyrelsen

 

SPARRING
Kurset giver dig mulighed for at netværke og sparre med andre bestyrelser.

 

Praktisk

Hvor og Hvornår

Den 10. september 2018 i Aarhus
Aarhus Katedralskole

eller

Den 12.september 2018 i København
Gefion Gymnasium

Pris

Kr. 500,00 pr. deltager

Tilmeldingsfrist

Den 1. september 2018

Ved framelding efter tilmeldingsfristen betales som udgangspunkt fuld pris med mindre det lykkes at optage andre deltagere på afbudspladsen

 

Blogindlæg vedr. kurser

15.6.2016 - Info, kurser

Årets Offentlige Bestyrelseskonference 26. oktober 2016: "Find vej i megatrends"

Igen i år er Gymnasiernes Bestyrelsesforening medarrangør af Årets Offentlige Bestyrelseskonference. Det sker sammen med de ti bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer, som ...

2.6.2015 - Kurser

Nyt kursuskatalog om ledelse og læring i sammenhæng – efterår 2015

Under overskriften "Ledelse og læring i sammenhæng" har Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lederforening i samarbejde udarbejdet et ...

15.12.2014 - Kurser

Nyt kursuskatalog om ledelse, kvalitet og læring – forår 2015

Under overskriften Ledelse - Kvalitet - Læring har Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lederforening i samarbejde udarbejdet et kursustilbud ...

26.6.2014 - Kurser

Samarbejde mellem bestyrelse og ledelse

Rollefordelingen mellem bestyrelsesformand og rektor samt bestyrelsens opgaver er blandt de emner, der bliver sat fokus på, når Gymnasiernes Bestyrelsesforening sammen med ...