Overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelser og gymnasiets samspil med de videregående uddannelser

 

- dette var hovedtemaerne på den uformelle del af årets generalforsamling, som i år fandt sted på Sct. Knuds Gymnasium i Odense.

Generalforsamlingens første oplægsholder var medlem af formandsskabet for Rådet for Ungdomsuddannelser, Sune Agger, der også er rektor på Erhvervsgymnasiet på Learnmark Horsens.

Sune Agger satte fokus på overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelser, og fortalte om rådets arbejde og om to aktuelle undersøgelser -  en dansk og en international sammenligning af "restgruppe(r)"- problematikken, og uddybede, at mange faktorer har betydning for at gennemføre en uddannelse, hvorfor man ikke kan bruge en samlede definition om" restgruppen".

Sune Agger påpegede også, at selv om Danmark ligger langt over OECD-gennemsnittet på målt på fuldførelsesprocent af ungdomsuddannelser, så er de danske studerende ældre, har en større aldersspredning og har en langt større andel i uformel uddannelse.

For at ændre det var hans budskab tydelig: Overgangen mellem uddannelser er et af de kritiske punkter, og for at afhjælpe dette, bør man se på udvikling og evaluering af brobygningsforløb mellem de forberedende forløb og de ordinære ungdomsuddannelser - samt til erhvervslivet, og ikke mindst styrke UU's rolle.

WP_20160316_004.jpg

Se Sune Aggers slides her

Berit Eika, prorektor for uddannelse, Aarhus Universitet, fortsatte formiddagen med at sætte fokus på samspillet mellem gymnasiet og de videregående uddannelser med specielt fokus på det faglige niveau på de kommende kandidater.

Berit Eika fremhævede det skæbnefællesskab som gymnasierne og de lange videregående uddannelser har med hensyn til demografi, efterspørgslen på arbejdskraft og de økonomiske rammevilkår og konkluderede, at fremtiden byder på mindre "trængsel" i gymnasiet og videre på de lange videregående uddannelser hvorfor vi deler den samme dagsorden; at værne om fagligheden.  

Se Berit Eikas slides her

 

Bestyrelsesforeningens notat om bureaukratiske regler og byrder, der også blev omdelt på generalforsamlingen, kan hentes her

 

Fokus

Presse

 

Pressemeddelelser fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening er tilgængelige her på siden. De findes under 'arkiv', men man kan også bruge linket nedenfor.

 

 
 


Interviews & debatindlæg

Gymnasier peger på otte svagheder ved regeringsudspil - Debatindlæg på Altinget (nyhedsbrev om uddannelse), den 13. maj 2016 >>
Af Hans Peter Jensen, Bodil Due, Nils-Georg Lundberg og Peter Lykke-Olesen - Gymnasiernes Bestyrelsesforening. 

Nordsjællands gymnasier trues - Debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis, den 21. oktober 2015  >>
Af Carl-Jørgen Bindslev, Jan Magnussen m.fl. 

Debatindlægget er også bragt i Politikken, den 31.oktober 2015 under overskriften Debat: UDDANNELSE: Alle kan se, at pengene kun kan tages fra undervisningen

Debat :Omprioritering  - Debatindlæg i Weekendavisen 16. oktober 2015 >> 
Af Carl-Jørgen Bindslev, Flemming Just, Erik Knudsen, Jan Magnussen og Hans Stige, bestyrelsesformænd for henholdsvis Gribskov Gymnasium, Esbjerg Gymnasium og HF, Tornbjerg Gymnasium, Birkerød Gymnasium, HF og IB samt Maribo Gymnasium

Gymnasiebesparelserne betyder fyringer - Debatindlæg i Politikken, den 11. oktober 2015 >>
Af Hans Peter Jensen, Annette Nordstrøm, Veronika Ahrensbøll Schultz og Anne-Birgitte Rasmussen

De kornfede institutioner - Debatindlæg i Weekendavisen, den 2 oktober 2015  >>
Af Jan Magnussen, formand f. Birkerød Gymnasium, HF, IB og kostskole

Offentlige bestyrelser i fokus >>
Konference

Rektorer og GL gør op med timetælleriet   >>
Debatoplæg

Fusion koster>>
Om fusionen mellem Lemvig Gymnasium og Lemvig Handelsskole

Universitetskrav er for specifikke>>
Lektor Karen Sonne Jacobsen, RUC  

Professionshøjskolerne bliver glemt >>
Studierektor Peter Lykke-Olesen, VIA University College

Alt for mange studieretninger >>
Rektor Søren Hindsholm og 
bestyrelsesformand Peter Norrild, Nørresundby Gymnasium

Gymnasier og universiteter bør synkroniseres >>
Dekan Henrik Pedersen, Syddansk Universitet

Selvejet har styrket gymnasierne >>
Rapporten "Gymnasier der rykker"

Selveje og loft over gymnasierne >>
GBF-formand Benny Dylander

Færre penge til gymnasierne >>
pwc´s analyse "Gymnasiernes økonomiske vilkår"